سفارش تبلیغ
صبا

solatilili

صفحه خانگی پارسی یار درباره

من

    نظر

این روزها من

خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا

آرامش اهالی دنیا

خط خطی نشود...

اینجا زمین است

اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب است

اینجا گم که میشوی

بجای اینکه دنبالت بگردنن

فراموشت میکندد.........

 


تورا دوست دارم

    نظر

از بس صدایم نکرده ای

نامم را فراموش کرده ام

نمی دانم

خوابی یا بیدار

نمی دانم می شنوی صدایم را

یا خودت را به خموشی زده ای

نمی دانم

من از ابتدا هیچ چیز را نمی دانم

نمی دانم اصلا آغازمان کجابوده

که من این گونه سوز پایان را می زنم

تو ای آغاز بی پایان

برایم بی پایان ترین هستی

تو ای مهربانترین من

تو ای نازک شبیه بالهای من!

تو ای باران شفاف زمستانی

تو ای رویا

تو ای فصل قشنگ دوست بودنها

تو را من دوست دارم

تو را که رنگ چشمانت شبیه

مرغزاریست در دور دست

تو را من دوست دارم

تو را من دوست دارم


شما بگید

تا حالا براتون پیش اومده با بهترین دوستتون دعواتون بشه و این ناراحتی اینقد ادامه داشته باشه تا این که ی روز به خودت بیاییو ببینی دیگه نمی تونی  دوسش داشته باشیشو تحملش کنی حتی به عنوان ی دوست ساده 

اگه برای شما هم پیش اومده دوست دارم برام بنویسد که شما چیکار کردید  .سوء تفاهم نشه ها جنس مخالفو نمیگم                                                                                                                                                                                                          


دلتنگی

دلتنگی چه حس بدی است....تنهایی چه حس بدی استکاش...

پاره ای ابر میشدم دلم مهربانی می بارید

کاش نگاهم شرار نور میشداشتی میدادش

وکه دوست داشتن چه کلام کاملی استو

من...چقدر دلم تنگ دوست داشتن است!